مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر > بخشهای تحقیقاتی مؤسسه > تکثیر و پرورش‌
ورود
    پنج شنبه 5 آذر 1394  
جستجو در سایت
جستجو : برو
جستجوي پيشرفته
بخش تکثیر و پرورش

به نام خدا

بخش آبزی پروری:

به دنبال تاسیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان در سال 1373، بخش تکثیر و پرورش با هدف انجام تحقیقات علمی در مورد تعیین احتیاجات غذایی ماهیان خاویاری در مراحل مختلف رشد، مولد سازی و استحصال خاویار با احداث سوله ای به مساحت 512 مترمربع فضای مفید پرورش احداث گردید. از فعالیتهای عمده این بخش می توان به بررسی و مطالعه بیوتکنیک پرورش ماهیان خاویاری در محیط‏های مختلف پرورشی به منظور تولید گوشت و خاویار، بررسی عوامل موثر در افزایش راندمان تولید در سیستم‏های مختلف پرورشی و تعیین احتیاجات غذایی و ارائه الگوهای نوین تکثیر و پرورش و استحصال خاویار از گونه های مختلف ماهیان خاویاری اشاره نمود. در حال حاضر این بخش با دارا بودن نیروهای متخصص و ماهر (دکترا (Ph.D.) 1 نفر، کارشناس ارشد 5 نفر، کارشناس 2 نفر و تکنسین 1 نفر) و سوله مخصوص پرورش با مساحت مفید 512 مترمربع (مساحت کل 672 مترمربع) مجهز به سیستم غذاسازی شامل دستگاه غذاساز و وجود امکانات پرورشی از قبیل وان فایبرگلاس، حوضچه بتنی و استخرخاکی آماده ارائه خدمات مختلف در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری می باشد.

 

 

اهداف بخش:

1. شناسایی و امکان سنجی پرورش گونه های مختلف ماهیان خاویاری

2. دستیابی به جیره مخصوص غذایی و مناسب و بهینه جهت رشد، مولدسازی و تولید خاویار پرورشی

3. مولد سازی تاسماهیان در شرایط اسارت در آب شور و شیرین

4. دستیابی به روشهای نوین تکثیر و پرورش

5. دستیابی به الگوها و سیستمهای مناسب پرورش

6. معرفی گونه های جدید پرورش تاسماهیان و ارائه بیوتکنیک آن به بخش خصوصی

7. عرضه تکنولوژی لازم جهت پرورش متراکم ماهیان خاویاری در آب بندانهای طبیعی ( پرورش در پن و قفس )

 

دستاوردهای شاخص بخش در 5 سال اخیر:

1. تعیین بیوتکنیک پرورش گوشتی فیلماهی

2. بیوتکنیک پرورش گونه ازون برون و شیپ پرورشی به منظور تولید خاویار پرورشی

3. دستیابی به نیازمندیهای غذایی ماهیان خاویاری

4. تولید غذای کنسانتره اختصاصی به منظور افزایش راندمان تولید

5. دستیابی به بیوتکنیک پرورش ماهی بستر در حوضچه های فایبرگلاس برای اولین بار در شرایط آب و هوایی ایران

 

گرو ه ها، امکانات و تجهیزات بخش :

این بخش با دارا بودن سوله مخصوص پرورش با مساحت مفید 512 مترمربع (مساحت کل 672 مترمربع) مجهز به سیستم غذاسازی شامل دستگاه غذاساز با ظرفیت 20 کیلوگرم در ساعت (CPM)، چرخ گوشت صنعتی، آسیاب، میکسر با توانمندی ساخت جیره رشد با ضریب تبدیل 4/1 و جیره مخصوص مولدین، وجود امکانات پرورشی از قبیل 22 دستگاه وان فایبرگلاس 4 تنی (1×25/2×4/2 متر)، 54 دستگاه وان فایبرگلاس2 تنی (53/0×95/1×2 متر)، 102 دستگاه وان فایبرگلاس 5/0 تنی (53×102×105 سانتیمتر)، 3 دستگاه حوضچه بتنی گرد (20/1×65/3×7/3 متر)، 3 دستگاه حوضچه بتنی بیضی شکل (9/1×40/8×4/13متر)، 4 دستگاه حوضچه بتنی دایره ای شکل (2×5/7×8 متر)، 3 دستگاه حوضچه بتنی دایره ای شکل (2×5/5×6 متر)، 20 دستگاه حوضچه بتنی دایره ای شکل به قطر 4 متر در دست احداث (85/1×5/3×4 متر)، 1 دستگاه فایبرگلاس سوئدی (8/0×4×4 متر) و 10 دستگاه حوضچه بتنی مستطیلی (35/1×4/2×35/3 متر)، 11 عدد استخرخاکی به مساحت 1800 متر مربع (8/2×60×30 متر) با امکاناتی شامل یک حلقه چاه عمیق با متعلقات، سیستم پمپاژ خروجی تخلیه آب، 2 عدد وان فایبرگلاس دو تنی (53/0×95/1×2 متر) و اتاقک نگهبانی، همچنین سایت پرورش گوشتی و استحصال خاویار در آب شور (در دست احداث) با امکانات و تجهیزات لازم آماده ارائه خدمات مختلف در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری می باشد.

 

اعضاء هیات علمی و محققین بخش:

 

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 سمت

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

 1

 محمد علی یزدانی

 مسئول بخش

دکترا 

Yazdanisadati@yahoo.com , yazdani@sturgeon.ir 

 2

 حمیدرضا پورعلی

 مسئول کارگاه پرورش

 کارشناسی ارشد

  Pourali_882@yahoo.com , pourali@sturgeon.ir

 3

 محمود شکوریان

 مسئول کارگاه تکثیر

 کارشناسی ارشد

 puriatania@yahoo.com , shakourian@sturgeon.ir

4

 میرحامد سید حسنی

 کارشناس تغذیه

 کارشناسی ارشد

 mirhamedhassani@yahoo.com

5

احمد نظامی

کارشناس پرورش

تکنسین

Nezami141@yahoo.com , nezami@sturgeon.ir

 

 پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته:

 

 ردیف

 عنوان پروژه

 مجری و همکاران

سال شروع 

 سال خاتمه

 1

 روشهای تعیین اختلالات امبریوژنز در دوره انکوباسیون و نگهداری لارو تاسماهی و ازون برون

 محسنی و همکاران

  1376

  1377

 2

 تشکیل و پرورش گله های مولد از مولدین پرورش یافته در کارگاههای پرورش ماهی

 محسنی و همکاران

  1377

  1382

 3

  پرورش گوشتی فیلماهی در وان فایبرگلاس

 محسنی و همکاران

  1379

  1380

 4

 مطالعه پرورش گوشتی فیل ماهی با استفاده از جیره های مختلف غذایی

 محسنی و همکاران

  1384

  1385

 5

 تعیین احتیاجات غذایی فیلماهی (Huso huso )از مرحله لاروی تا مرحله عرضه به بازار

 محسنی و همکاران

  1381

  1385

6

مطالعه امکان تولید خاویار و بچه ماهی از تاسماهیان پرورشی
(تاسماهی ایرانی, فیلماهی, شیپ و ازون برون)

محسنی و همکاران

 1383

 1387

7

ارزیابی کیفی تاسماهیان چندین ساله در شرایط پرورش مصنوعی

علیزاده و همکاران

 1376

 1377

8

پرورش بچه فیلماهی (Huso huso ) با استفاده از آب لب شور در سواحل جنوبی دریای خزر

پورعلی و همکاران

 1378

 1380

9

تعیین احتیاجات غذایی تاسماهی ایرانی از مرحله لاروی تا عرضه به بازار

حسینی و همکاران

 1382

 1386

10

طرح جامع بیوتکنیک پرورش گونه فیلماهی با استفاده از آب دریای خزر

پورعلی و همکاران

 1383

 1388

11

پرورش تاسماهیان در مناطق ساحلی (مشترک با بانک جهانی و CEP)
( MSGP1: IR001)

پورعلی و همکاران

 1381

 1384

 

 مقالات و کتب منتشره ( 3 ساله اخیر 1384، 1385و 1386:(

- پورعلی، ح.، محسنی، م. و م علیزاده.1385. مطالعه مقایسه رشد فیلماهی (Huso huso) در دو محیط پرورشی آب لب شور و آب شیرین. مجله علمی شیلات ایران. سال پانزدهم، شماره1. صفحات 43-33.

- پورعلی، ح.، و محسنی، م.1386. بررسی کمی و کیفی تراکم،تغذیه و آب در پرورش ماهیان خاویاری، دنیای آبزیان ، شماره 11، صفحات 23-20

- محسنی، م.، پورعلی، ح.، آق تومان، و. و سجادی، م. تعیین مناسبترین تراکم کشت در فیلماهی پرورشی. تعیین مناسبترین تراکم کشت در فیلماهی پرورشی سال پانزدهم، شماره3، صفحات 139-129

- محسنی، م.، پورکاظمی، م، بهمنی، م.، پورعلی، ح.، و سجادی، م. 1386 . اثرات سطوح متفاوت نسبت پروتئین به انرژی ( P/E) جیره غذایی بر روی رشد و تر کیب بدن تاسماهی ایرانی( Acipenser persicus) مجله علمی شیلات ایران. سال پنجم (شماره 11)، صفحات 141-129

- - شکوریان، م.، تکثیر و تولید بچه ماهیان خاویاری، 1386. مجله آبزی پرور، شماره 21 ، صفحات 6-2

- شکوریان، م.،1386. کنترل بیولوژیکی سخت پوستان برگ پا phyllopoda در استخرهای پرورش تاسماهیان. مجله دنیای آبزیان، شماره 11 ، صفحات 26-23

-  یزدانی، م . ، ولاسف ، و.آ. .1384 . مطالعه تاثیرات درجه حرارت در رشد بچه تاسماهی سیبری، چهارمین سمپوزیوم مشترک ایران و روسیه، کتابچه خلاصه مقالات ، صفحه 280

- یزدانی، م. ، ولاسف ، و.آ. 1384. پرورش بچه تاسماهی سیبری در شرایط نوسانات حرارتی، کنفرانس اندیشمندان جوان روسی، صفحات 275-270

- یزدانی، م. ، ولاسف ، اسافکین، یو، آ.1384. رشد تاسماهی سیبری درحوضچه های بتونی، کنفرانس بین المللی آبزی پروری روسیه، صفحات 18 تا 20

- یزدانی، م . ، زبیوالو، آ.پ . ، اسافکین، یو، آ. 1385. پرورش اسپله آفریقاییclarias gariepinus در مقادیر مختلف اکسیژن محلول، مجله ونیر، جلد سوم، صفحات 139-130

- یزدانی، م. ، اسافکین، یو، آ.، زبیوالو،آ.پ .1385. بررسی روند رشد و تعیین نیازمندیهای پرورشی بچه ماهی تیلاپیاOrechromis niloticus L ) ( در شرایط محصور، صفحات. مجله ونیر، 143-139

- یزدانی، م. ، ولاسف ، و.آ. 1386 . رشد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک تاسماهی سیبری در اوزان مختلف، ژورنال ایزوستیا روسیه، جلد چهارم، صفحات 94 تا 99 

- Mohseni M.; Mahbubi Sufiani, N.; Zahedifar, M.; Haghighian, M.; Salehpour. M.; Pourali, H.R. and Arshad, U., 2005. Different protein and energy content of diet on growth and development of reared juvenile. 5th International Symposium on Sturgeon, Iran .Ramsar, Extend Absteract Aquaculture, 91-94.

- Mohseni, M.; Salehpour, M.; PourAli, H.R.; Jafari, A. and Abedian, A ., 2005. Partially substitution of fish meal with soybean meal, blood meal and artemia meal in diets of reared beluga (Huso huso) juveniles. 5th International Symposium on Sturgeon, Iran. Ramsar, Extend Absteract Poster Papers, PP, 62-64.

- Mohseni,M.; Purkazemi,M.; Bahmani,M.; Falahatkar, B.; Pourali,H.R.and Salehpour,M.,2006. Effect of feeding and frequency on growth performance of yearling great sturgeon, Huso huso Journal of Applied Ichthyology. December 2006. Volume 22( suppl 1 ) , 278-283

- Mohseni, M.; Sajjadi, M. and Pourkazemi, M., 2006. Survival and growth larval and juvenile Persian sturgeon ( Acipenser persicus) using formulated diets and live food. Journal of Applied Ichthyology . Volume 22( Suppl. 1) 303-306

- Mohseni, M.; Sajjadi, M. and Pourkazemi, M., 2007. Growth performance and body composition of subyearling Persian sturgeon, (Acipenser persicus, Borodin, 1987), fed different dietary protein and lipid levels. Journal of Applied Ichthyology Volume 23.. 204-208

- Mohseni, M.; Pourkazemi, M.; Pourali, H.R. and Bahmani, M., 2007. Effect of dietary protein on growth and body composition of Beluga. Russia, Warm water Aquaculture and biological productivity of basin of arid climate.pp: 303-303

- Mohseni M.; Pourkazeni M.; Pourali M.; Hassani H. and Yarmohammadi M., 2007. Growth and survival of first-feeding and fingerling Beluga (Huso huso) culture conditions Russia, Warm water Aquaculture and biological productivity of basin of arid climate.pp:451-452

- Mohseni, M.; Pourkazemi, M.; Pourali, H.R. and Bahmani, M., 2007. Effect of dietary protein on growth and body composition of Beluga. Russia, Warm water Aquaculture and biological productivity of basin of arid climate. pp:380-382

- Mohseni M.; Bahmani M.; Pourkazeni M.; Pourali H.; Hallajian A.; Kazemi R.; Hassani H.; Pourdaghan M. and Yosefi A., 2007. Production of caviar of ship sturgeon ( Acipenser nudiventris) grown in captivity for the first time in Iran. International Workshop on advanced Techniques in sturgeon Fish Larviculture, Abstract book, pp: 103-105

- Mohseni M.; Pourkazeni M.; Pourali H. and Hassani H., 2007. Growth and survival of Beluga (Huso huso) larvae fed on live and formulated diets Russia, Workshop on advanced Techniques in sturgeon Fish Larviculture, Abstract book, 106-108

- Mohseni M.; Pourali H.R.; Mahbobi, Sofiani, N. and Sajjadi, M., 2007. Effct od dietary protein on growth and body composition of subyearling Beluga, international Workshop on advanced Techniques in sturgeon Fish Larviculture, Urumia, Abstract book, 106-108

- Mohseni, M.; Bahmani, M.; Hassani, H.; Pourali, H.; Yazdani, M. and Shakorian, M., 2007. Quantitative dietary methionine requirement of juvenile great sturgeon (Huso huso) Training Course on Fish Nutrition & Diseases in the Islamic Azad University Ghaemshahr.Abstract book, 110-113.

- Mohseni, M.; Bahmani, M.; Ozorio, R. and Pourali, H., 2007. Growth performance and body compositions of juvenile Beluga( H.huso) to L- carnitine different levels lipid. Aquaculture Europe.Estanbul, pp: 370

- Mossavi, M; Bahmani, M, Savari, A; Mohseni, M; Nateghi,S.S and Haghi, N., 2007. Influence of different levels, Methionine on growth performance and whole body composition of cultured juvenile Beluga Huso huso. Aquaculture Europe. , Estanbul . pp: 444

- Nateghi Shahrokni, S.A; Bahmani, M; Savari, A; Mohseni, M; Pasha, H; Zare, R; Yoneszadeh, M. and Gaazilou,A., 2007. Dietary lysine requirement of juvenile Beluga ( Huso huso) at a constant dietary carnitine level. Aquaculture Europe, Estanbul . pp: 381

- Pourali, H.R. and Mohseni, M., 2005. Comparison of growth rates in Acipenser Persicus larvae fed formulated diets and lives food. 5th International Symposium on Sturgeon, Iran. Ramsar, Extend Absteract Aquaculture, 107-109.

- Pourali, H.R.; Mohseni, M. ;Arshad, U.; Sadeghi, M. and Halajian, A., 2005. Growth comparisons in Beluga (H. huso) reared in brackish water of Caspian Sea and freshwate5th International Symposium on Sturgeon, Iran, Ramsar. Extend Absteract Poster Papers, PP, 82-84.

- Pourali, H.R.; Mohseni, M.; Arshad, E.; Pourkazemi, M. and Bahmani., M 2007. Study on larvae Growth of Persian Sturgeon (Acipenser Persicus) during artificial food adaptation Period. International. Workshop on Advanced Techniques in Larviculture of Sturgeon Fish .PP, 125-127

- Pourali, H.R.; Mohseni, M.; Bahmani, M.; Sadeghi, M.; Ashori, A. and Hossinnia, E.,2007. Comparisons of growth trends in beluga sturgeon, Huso huso in brackish water and freshwater-Aquaculture Europe 2007, Estanbul, pp 456- .

- Pourali, H.R.; Mohseni, M.; Arshad U. and Sadeghi M.,2007. Study on larvae growth of Persian Sturgeon ( Acipenser persicus) during artificial food adaptation period. Russia, Warm water Aquaculture and biological productivity of basin of arid climate .pp: 354-355

- Pourali, H.R.; Mohseni, M.; Arshad U. and Sadeghi M., 2007. Study on larvae growth of Persian Sturgeon ( Acipenser persicus) during artificial food adaptation period. Russia, Warm water Aquaculture and biological roductivity of basin of arid climate. Pp: 370-371

 

 

 

Powered by taJan System Co
.copyright(c) 2008 I.S.R.I